Praktijk voor natuurgeneeskunde

Kicha

Kicha streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site. Kicha behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigingen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Kicha geen enkele aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Kicha garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Kicha aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Kicha geeft informatie over o.a. klachten, aandoeningingen, geneeskundige principes en behandelmethoden; aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.